Gising, Magbangon

 


Mga Titik

 1. 1. Gising, magbangon, nahihimbing na bayan!

  Pintuan ng langit, muling nabuksan.

  Ang dispensasyong huli na sa lahat ay

  Nagniningning, tila bukang liwayway.

 2. 2. Tagpong s’yang pinapangarap ng makata,

  At nakinita ng mga propeta,

  Ang mal’walhating araw na ’pinangako,

  Ngayo’y angkinin, O himbing na mundo!

 3. 3. Ipahayag sa awit at mga k’wento,

  Kapayapaa’y itanghal sa mundo.

  Katotohanang kayganda’t kay dalisay,

  Sa sangkatauha’y nagwawagayway.

Titik: Theodore E. Curtis, 1872–1957. © 1984 IRI

Himig: Carolee Curtis Green, p. 1940. © 1984 IRI