Bilang Mga Kabataang Sion

 


Mga Titik

 1. 1. Bilang mga kabataang Sion,

  Puso namin ay magiting,

  Sa ’ming mga mata’y nagniningning:

  Pangakong tungkuli’y tupdin.

  Dakilang nakalipas ang

  Saligan ng bukas,

  At sa hamon ng kasalukuyan,

  Sumap’y katapatang wagas.

 2. 2. Mga paniniwala namin ay

  Kinukutya nila t’wina,

  Sa ’ming pakikinig at pagsunod,

  Pag-iwas ay magagawa.

  Sa sala at kasamaang

  Sa ’min ay sisira.

  Nananalig kaming tangan t’wina,

  Ebanghelyo ng ligaya.

 3. 3. Sa pagsubok man ay may pangamba,

  Dama pa rin ang pag-asa.

  Maglilingkod sa layuning mat’wid,

  May tapang at lakas t’wina.

  Magmamahal, matututo

  At magtatagumpay.

  Bilang mga kabataang Sion,

  Magigiting at dalisay.

Titik: Susan Evans McCloud, p. 1845. © 1985 IRI

Himig: Melodiyang Irlandes, ina. © 1985 IRI