Kad pazemīgi pieņemam

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Kad pazemīgi pieņemam šo svēto mielastu,

  Mēs atceramies to, kā reiz pie krusta miri Tu.

  Ar apbrīnu mēs domājam, cik žēlsirdīgi, Kungs,

  Šo Izpirkšanas dāvanu Tu devi visiem mums.

 2. 2. Ir grēki, kurus nožēlot mums sirdsapziņa liek,

  Tik taisnīgums pie Tevis ved, šo ceļu gribam iet.

  Tev kalpot solām, lūdzamies, lai mums Tu piedotu,

  Kad pazemīgi pieņemam šo svēto mielastu.

 3. 3. Šo slavas dziesmu dziedot, mūsu sirdis kavējas

  Pie nebeidzamām svētībām, kas šodien saņemtas.

  Mēs pateicības pilni lūdzam, mīļais Kungs un Dievs —

  Jel dod mums drosmi paklausīt un Tavus ceļus iet!

Vārdi: Lee Tom Perry (dz. 1951). © 1985 IRI

Mūzika: Daniel Lyman Carter (dz. 1955). © 1985 IRI