Pakilk, šlovės Sione

Žodžiai

 1. 1. Pakilk, šlovės Sione,
  tu – džiaugsmas mūs dienų,
  tavy atras šventieji
  ramybę nuo vargų.
  Visu grožiu spindėki
  pasaulio tamsoje –
  tau Dievas bus Gynėjas,
  gyvybė ir šviesa.
 2. 2. Pasklis plačiai po žemę
  tava žinia šviesi,
  kad sandorą pažinę
  priimtų ją visi.
  Šventieji žodį skelbia
  brangiems žmonių vaikams,
  sugrįš su išpirktaisiais
  namo visiems laikams.
 3. 3. Nebodami sunkumų
  pirmyn siauru keliu;
  pagundoms atsispirsim
  vardan dangaus namų.
  Dvasia mums kužda viltį:
  jei eisite tvirtai
  ir tikslą prisiminsit,
  sugrįšite tikrai.
 4. 4. O, Amžinasis Tėve,
  padėki būt tvirtiems
  ir su visais teisiaisiais
  išganymo vertiems.
  Giedosim didžią šlovę
  mūs Viešpačiui dangaus,
  kuris praliejo kraują
  už nuodėmes žmogaus.
 5. Žodžiai: William G. Mills, 1822–1895.
  Muzika: George Careless, 1839–1932.