Štai angelas dangaus

Žodžiai

 1. 1. Štai angelas dangaus
  nutraukė ilgą tylą –
  nužengęs prie žmogaus
  tokiu žodžiu prabilo:
  „Kalvos Kumoros pakrašty
  Šventieji Raštai paslėpti,
  kalvos Kumoros pakrašty
  Šventieji Raštai paslėpti.“
 2. 2. Moronio užkasti
  jie amžius išgulėjo,
  o Viešpačiui paliepus
  ir vėl kalbėt pradėjo.
  Dabar į šviesą jie išeis
  ir Kristaus galią mums apreikš.
  Dabar į šviesą jie išeis
  ir Kristaus galią mums apreikš.
 3. 3. Jie moko mus, kad liko
  dar Juozapo vaikų,
  kad jo šlovingi ainiai
  gyvena tarp tautų,
  ir Evangelijos tiesa
  šioj knygoj atskleista visa.
  Ir Evangelijos tiesa
  šioj knygoj atskleista visa.
 4. 4. Atėjo lauktas laikas,
  žadėtas taip seniai.
  Kiekvienas Dievo vaikas
  priims Jį paklusniai.
  Tad uoliai skelbkim Jo tiesas –
  temato žemė šlovę šią.
  Tad uoliai skelbkim Jo tiesas –
  temato žemė šlovę šią.
 5. 5. Džiugiai štai Izraelis
  sugrįžta iš kraštų
  su ištekliais statyti
  Jeruzalės kartu.
  Sionė greit pakils, sušvis,
  ir dieviška tiesa pasklis.
  Sionė greit pakils, sušvis,
  ir dieviška tiesa pasklis.
 6. Žodžiai: Parley P. Pratt, 1807–1857.
  Muzika: John E. Tullidge, 1806–1873.