Igjen vi møtes ved ditt bord

 


Tekster

 1. 1. Igjen vi møtes ved ditt bord,

  o Jesus Frelser, Herre stor,

  i tro på din forsonings blod.

  Det frelse gir til hver som tror.

 2. 2. Han kom fra himlens hjem her ned,

  blant oss å bo, han døden led,

  vår jord å kjøpe, frelse gi,

  fra dødens bånd oss sette fri.

 3. 3. Hjelp oss, o Gud, vi lære må

  forsoningsofret å forstå.

  Han var din egen Sønn på jord,

  ja, livets fyrste, Herren stor.

 4. 4. Velsign oss, Gud, for Jesu skyld,

  så vi er verdige dertil

  når vi i nadverden tar del

  og minnes ham som for oss led.

Tekst: Eliza R. Snow, 1804–1887

Musikk: George Careless, 1839–1932