Igen vi står ved Herrens bord

 


Tekst

 1. 1. Igen vi står ved Herrens bord

  med Jesus vor Forløser stor,

  i tro på hans forsoningsdød,

  der ene frelser os fra nød.

 2. 2. Han tro sin Faders plan adlød

  for os at frelse fra vor nød.

  En verden købe ved sit blod

  og for vor brøde gøre bod.

 3. 3. Hjælp os, o Gud, at fatte helt

  det offer, som blev os tildelt,

  da gennem din enbårne Søn

  du gav os liv og frelse skøn.

 4. 4. Han fører os fra dødens dal

  hjem til sin lyse himmelsal,

  om blot vi følge vil hans bud;

  han er vor Konge og vor Gud.

Tekst: Eliza R. Snow, 1804–1887

Musik: George Careless, 1839–1932