Адам-онди-Ахман

 


Текстове

 1. 1. Била красива тази земя,

  била като градина.

  Живели всички като свят род,

  покланяли се те на Господа

  във Адам–онди–Ахман.

 2. 2. Тогава с’Бога ходил Енох

  далече от Мамона.

  Растял Сион и с’ангелите

  светиите славели Господа

  във Адам–онди–Ахман.

 3. 3. От Ханаан по-благословена

  е била земята,

  покой и мир царели тогаз,

  далече се носела славата

  на Адам–онди–Ахман.

 4. 4. Спасителят ще дойде пак тук –

  осанна дни прекрасни!

  Светиите ще имат свят дом,

  земят във слава ще разцъфти

  като Адам–онди–Ахман.

Текст: Уилиям У. Фелпс, 1792–1872 г.

Музика: Анон., Southern Harmony, 1835 г.