En vänlig grönskas rika dräkt

Sångtexter

 1. 1. En vänlig grönskas rika dräkt
  har smyckat dal och ängar.
  Nu smeker vindens ljumma fläkt
  de fagra örtesängar,
  och solens ljus
  och lundens sus
  och vågens sorl bland viden
  förkunna sommartiden.
 2. 2. Sin lycka och sin sommarro
  de yra fåglar prisa:
  ur skogens snår, ur stilla bo
  framklingar deras visa.
  En hymn går opp
  av fröjd och hopp
  från deras glada kväden,
  från blommorna och träden.
 3. 3. Men du, o Gud, som gör vår jord
  så skön i sommarns stunder,
  giv att jag aktar främst ditt ord
  och dina nådesunder.
  Allt kött är hö,
  och blomstren dö,
  och tiden allt fördriver;
  blott Herrens ord förbliver.
 4. 4. Då må förblekna sommarns glans
  och vissna allt fåfängligt;
  min vän är min och jag är hans,
  vårt band är oförgängligt.
  I paradis
  han, huld och vis,
  mig sist skall omplantera,
  där intet vissnar mera.
 5. Text: Carl David af Wirsén, 1842–1912
  Musik: Waldemar Åhlén, 1894–1982
  © Warner/Chappell Music Scandinavia AB. Tryckt med tillstånd. Kopiering utan copyrightägarens tillstånd förbjuden.