Ett barn är fött

Sångtexter

 1. 1. Ett barn är fött på denna dag,
  så var Guds välbehag.
  Det föddes av en jungfru skär,
  Guds Son det barnet är.
  Här vilar du i ringhet klädd
  på fattigdomens bädd.
  Välkommen var, o Herre kär!
  Vår gäst du vorden är.
 2. 2. Om världen ännu större var,
  av guld och pärlor klar,
  så vore den dock alltför klen
  till säng åt dig allen.
  Dock vilar du i ringhet klädd
  på fattigdomens bädd.
  Välkommen var, o Herre kär!
  Vår gäst du vorden är.
 3. Text: Martin Luther, 1483–1546. J. O. Wallin, 1779–1839
  Musik: Melodi från medeltiden