Når jeg til kirken går

 


Tekster

 1. 1. Jeg føler meg så lykkelig

  når jeg til kirken går.

  Til orgeltonens varme klang

  jeg jubler med i salmesang.

  Jeg hilser alle hver en gang

  jeg til kirken går.

 2. 2. Jeg liker å få synge med

  når jeg til kirken går.

  Jeg folder mine hender små

  når vi i bønn til Gud vil gå.

  Jeg stille tenker, lytter, når

  jeg til kirken går.

 3. 3. Jeg lærer om Gud Faderen

  når jeg til kirken går.

  Jeg takker for alt godt på jord,

  for venner, søsken, far og mor,

  for alt det vakre rundt meg, når

  jeg til kirken går.

Tekst og musikk: Faye Glover Petersen, f. 1914