เราจะนำความจริงไปทั่วหล้า

 


เนื้อร้อง

 1. 1. เราเกิดมาเหมือนศาสดานีไฟ

  มีพ่อแม่แสนดีผู้รักพระเจ้า

  ท่านได้สอนเราเพื่อให้เราเข้าใจ

  ว่าเราต้องไปและทำตามบัญชา

 2. [Chorus]

  พวกเราเป็นดังกองทัพของฮีลามัน

  ในวัยเยาว์เราถูกสอนมา

  เราเป็นผู้สอนศาสนาของพระเจ้า

  นำความจริงสู่โลกา

 3. 2. เรามีชีวาอยู่ในยุคสุดท้าย

  เพื่อสร้างอาณาจักรในทางชอบธรรม

  เราได้ยินคำศาสดาของเรา

  “ผู้มีค่าควรจงออกไปแบ่งปัน”

 4. 3. เรารู้แผนนั้นและเราเตรียมตัวเรา

  ใฝ่รู้โดยศึกษาและสวดอ้อนวอน

  เรารับการสอนจนการเรียกถึงเรา

  ให้นำพระกิตติคุณไปทั่วหล้า

เนื้อร้องและทำนอง : เจนิซ แคพพ์ เพอร์รี่, เกิด 1938

สงวนลิขสิทธิ์ © 1983 โดย เจนิซ แคพพ์ เพอร์รี่ อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไปโดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

หนังสือ
หนังสือเพลงสำหรับเด็ก
หมายเลขหน้า
92
ดนตรี
เจนิซ แคพพ์ เพอร์รี่, เกิด 1938
เนื้อหา
เจนิซ แคพพ์ เพอร์รี่.
พระคัมภีร์
๑ นีไฟ 1:1, แอลมา 53:18–22, หลักคำสอนและพันธ สัญญา 4:2–4
หัวข้อ
การเชื่อฟัง, การเตรียม, คำมั่นสัญญา, คุณพ่อคุณแม่, งานของผู้สอนศาสนา, พระคัมภีร์มอรมอน, ศาสดา, ศาสนจักรทั่วโลก
ภาษา
Bahasa Indonesia
Membawa Injil Ke Seluruh Dunia (Buku Nyanyian Anak-Anak)
92
Cebuano
Among Dad-on sa Kalibutan ang Iyang Kamatuoran
92
Dansk
Vi vil bringe verden hans ord (Børnenes sangbog)
92
Deutsch
Wahrheit verkünden (Liederbuch für Kinder)
92
English
We’ll Bring the World His Truth (Children's Songbook)
172
Español
Llevaremos Su verdad al mundo (Canciones para los niños)
92
Français
Proclamons la vérité (Chants pour les enfants)
92
Gagana Samoa
Matou Te Aumaia Le Upu Moni I Le Lalolagi (Tusipese a Tamaiti)
92
Italiano
Porteremo al mondo la Sua parola (Innario dei bambini)
92
Latviešu Valoda
Mēs dosimies pasaulei patiesību nest (Bērnu dziesmu grāmata)
92
Lea Fakatonga
ʻOmi Ki Māmani ʻEne Moʻoní
92
Lietuvių Kalba
Visi išgirs tiesą Jo (Vaikiškų dainelių knyga)
92
Magyar
Hirdetjük igazságát (Gyermekek énekeskönyve)
92
Norsk
Vi vil bringe sannhet til jord (Barnas sangbok)
92
Português
Levaremos ao Mundo a Verdade (Músicas para Crianças)
92
Q'eqchi'
Taqakʼam raatin li Qaawaʼ
92
Suomi
Kuin Nefi muinoin (Lasten laulukirja)
92
Svenska
Vi vill ge världen hans ord (Barnens sångbok)
92
Tagalog
Katotohanan Niya’y Dadalhin Natin sa Mundo (Aklat ng mga Awiting Pambata)
92
Русский
В мир истину принесём (Сборник песен для детей)
92
Українська
Ми людям світло несемо (Збірник дитячих пісень)
92
한국어
우리들은 니파이처럼 (어린이 노래책)
92
中文
我們要把真理傳給萬民 (兒童歌本)
92
日本語
ニーファイのように (『子供の歌集』)
92