Lua Mata Laiti

 


Upu [o le Pese]

 1. Lua o’u mata e emoemo mai,

  Lua o’u mata eva ai;

  Ulu, tauau, tulivae, tamaivae;

  Ma mea uma lava ua iai.

  ta la la la la la la,

  Lua o’u mata eva ai,

  Ulu, tauau, tulivae, tamaivae,

  Ma mea uma lava ua iai.

Upu ma le Fati: Moiselle Renstrom, 1889–1956

Mai le Merrily We Sing © 1948, 1975 Pioneer Press, Inc.

Faaaogaina ma le faatagaga. E mafai ona faia ni kopi o lenei pese mo le faaaogaina i le fale po o le lotu.