สิ่งที่ฉันทำ

 


เนื้อร้อง

 1. 1. ฉันยังเยาว์วัยเกินไปต่างแดน

  เพื่อสอนพระคำพระผู้เป็นเจ้า

  แต่ฉันบอกได้ว่าเป็นความจริง

  เรียบง่ายดั่งหลายสิ่งที่ฉันทำ

 2. 2. เพื่อนบ้านจะตัดสินว่า

  พระกิตติคุณล้ำค่าดีเลวอย่างไร

  โดยการกระทำในงานและเล่น

  ทั้งการละเว้นในวันแซบัธ

 3. 3. ฉันจะพาเพื่อนไปโบสถ์กับฉัน

  ที่นั่นฉันมีสง่าราศี

  ยิ้มแย้มยินดีมีคารวะ

  จะบอกว่านี่คือที่ศักดิ์สิทธิ์

 4. 4. ความดีงามทุกอย่างที่เขาได้เห็น

  สะท้องถึงสิ่งที่ฉันเป็น

  เมื่อเอ็ลเดอร์ไปที่บ้าน

  เขาจะกล่าวขาน “เชิญท่านเข้ามาสอนเรา”

เนื้อร้อง : แอล. แคลร์ ไลคส์ 1908–1998 © 1975 IRI.

ทำนอง : วันยา วาย วัตกินส์ เกิด 1938 © 1975 IRI.