Herren är min herdeSångtexter

  1. 1. Herren är min herde, bär mig som ett lamm

    genom storm och fara rätta vägen fram.

  2. 2. Han vet vattenställen, känner varje stig.

    Dagen, natten, kvällen går han framför mig

  3. 3. Skydda alla svaga uti skog och mark.

    Herre, du min herde, som är god och stark.

Text: Eva Norberg-Hagberg, f. 1915. © 1976

Musik: Carl-Bertil Agnestig, f. 1924. © 1976

Använd med tillstånd. Kopiering utan copyrightinnehavarnas skriftliga tillstånd förbjudes.