Jeg stille går gjennom kirkens dør

 


Tekster

 1. 1. Jeg stille går gjennom kirkens dør:

  «Hysj, - vær still.»

  Ærbødig og stille vi sitte bør:

  «Hysj, - vær still.»

  Så mangt vi gjør når vi ute er.

  Vi hopper, danser, vi synger, ler.

  Men når vi går gjennom kirkens dør:

  «Hysj, - vær still.»

 2. 2. Hør orgeltonene lyder her:

  «Hysj, - vær still.»

  Vi kjenner det vel at Guds ånd er nær:

  «Hysj, - vær still.»

  Vi samles her i ærbødighet

  og dyrker Herren i kjærlighet.

  Så når vi går gjennom kirkens dør:

  «Hysj, - vær still.»

Tekst og musikk: Dorothy Little Read, f. 1920. © 1969 IRI