Dievnama durvis

 


Dziesmas vārdi

  1. Šķiet, saka dievnama durvis man: „Kuš, esi kluss!

    Mēs bijīgi Dievu te pielūdzam. Kuš, esi kluss!

    Mēs pulcējamies ik sabatu, lai mācītos šeit par Glābēju.“

    Man saka durvis, kad ienāku: „Kuš, esi kluss!“

Vārdi un mūzika: Dorothy Little Read (dz. 1920). © 1969 IRI