หนังสือในพระคัมภีร์มอรมอน

 


เนื้อร้อง

 1. 1. หนึ่งและสองของหนังสือนีไฟ

  เจคอบ อีนัส เจรอม ออมไน

  คำของมอรมอนและโมไซยา

  ในพระคัมภีร์มอรมอน

 2. 2. แอลมา ฮีลามัน สาม สี่นีไฟ

  มอรมอน อีเธอร์ และโมโรไน

  เรียนรู้คำสอนของศาสดา

  ในพระคัมภีร์มอรมอน

เนื้อร้อง : เดฟนี่ แมทธิวส์; ดัดแปลง © 1978 IRI.

ทำนอง : ดัดแปลงจาก “Ten Little Indians”

หนังสือ
หนังสือเพลงสำหรับเด็ก
หมายเลขหน้า
63
ดนตรี
เดฟนี่ แมทธิวส์; ดัดแปลง © 1978 IRI.
เนื้อหา
เดฟนี่ แมทธิวส์.
พระคัมภีร์
๒ นีไฟ 4:15, หลักแห่งความเชื่อ 1:8
หัวข้อ
พระคัมภีร์มอรมอน
ภาษา
Bahasa Indonesia
Kitab-kitab di Dalam Kitab Mormon (Buku Nyanyian Anak-Anak)
63
Cebuano
Ang mga Libro sa Basahon ni Mormon
63
Dansk
Mormons Bogs bøger (Børnenes sangbog)
63
Deutsch
Die Bücher im Buch Mormon (Liederbuch für Kinder)
63
English
The Books in the Book of Mormon (Children's Songbook)
119
Español
Los libros del Libro de Mormón (Canciones para los niños)
63
Français
Les livres du Livre de Mormon (Chants pour les enfants)
63
Gagana Samoa
O Tusi I Le Tusi A Mamona (Tusipese a Tamaiti)
63
Italiano
I libri del Libro di Mormon (Innario dei bambini)
63
Latviešu Valoda
Grāmatas Mormona Grāmatā (Bērnu dziesmu grāmata)
63
Lea Fakatonga
Ko e Ngaahi Tohi ʻi he Tohi ʻa Molomoná
63
Lietuvių Kalba
Mormono Knygoje yra (Vaikiškų dainelių knyga)
63
Magyar
A Mormon könyve (Gyermekek énekeskönyve)
63
Norsk
Bøkene i Mormons bok (Barnas sangbok)
63
Português
Os Livros do Livro de Mórmon (Músicas para Crianças)
63
Q'eqchi'
Ebʼ li hu saʼ lix Hu laj Mormon
63
Suomi
Mormonin Kirjan kirjat (Lasten laulukirja)
63
Svenska
Böckerna i Mormons bok (Barnens sångbok)
63
Tagalog
Mga Aklat sa Aklat ni Mormon (Aklat ng mga Awiting Pambata)
63
Русский
Книги в Книге Мормона (Сборник песен для детей)
63
Українська
Книги в Книзі Мормона (Збірник дитячих пісень)
63
한국어
몰몬경 (어린이 노래책)
63
中文
摩爾門經中各書名 (兒童歌本)
63
日本語
『モルモン<ruby><rb>書</rb><rp>(</rp><rt>しょ</rt><rp>)</rp></ruby>』 (『子供の歌集』)
63