Lyrics

 1. 1. Daghang baki sa may sapa,

  Malipayon sila.

  Walay ikog gamay’g ilong,

  Kusog nga mokanta.

 2. 2. Ugak gak gak

  Ugak gak gak,

  O gali gali gak

  Ugak gak gak

  Ugak gak gak,

  O gali gali gak.

Mga pulong: Wala mailhi.

Musika: Wala mailhi.