การกลับใจ

 


เนื้อร้อง

  1. การเอ่ยวาจาว่า “ฉันขอโทษ” มักไม่ง่ายดาย

    ยามเราพลั้งพลาดและทำผิดไปจิตใจย่อมรู้

    ฉันเพียรกลับใจทำดีใหม่และสวดอ้อนวอน

    ขอพระบิดาสวรรค์ทรงช่วยฉันมั่นใจ

เนื้อร้อง : ซิลเวีย ไนท์ ลอยด์ เกิด 1933. © 1974 IRI.

ทำนอง : โรเบิร์ต พี. แมนจิน 1918–97. © 1974 IRI.

อนุญาตให้ทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์ หรือที่บ้านได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์