Fanau Paionia Laiti

 


Upu [o le Pese]

 1. 1. ① Paionia laiti tau mai fua o laau

  ② E avea ma mea’ai, ma fai fafie ai.

  ③ Fiafia e fai mea faatasi fiafia ma to e ai

  ④ A o savali pea le malaga.

 2. 2. ① Sa latou pepese i le aso atoa.

  ② Ma sa latou fiafia, i taaloga.

  ③ Ma sa latou sisiva ma fiafia ma to e ai

  ④ A o savali pea le malaga.

Upu ma le Fati: A. Laurence Lyon, 1934–2006. © 1969 AAG