Fanga Kiʻi Lami Lelei

 


Lyrics

 1. 1. Fanga lami lelei

  Tokangaʻi ʻe he tauhí

  Ne ne taki totonu

  Feituʻu ʻoku mohuku.

 2. 2. Fanongo pea muimui

  Totonu honau taki

  Tau talangofua foki

  Ki he Tamai Hēvani.

Fakaleá mo e fakatuʻungafasí: ʻIkai ʻiloʻi.