Hver dag heg trenger Herren

 


Tekster

  1. Hver dag jeg trenger Herren,

    hans hjelp jeg trenger vel,

    så jeg kan velge riktig og utvikle meg selv,

    så jeg kan velge riktig og utvikle meg selv.

Tekst og musikk: Judith Wirthlin Parker, f. 1919. © 1962 IRI