Kādreiz mēs dzīvojām Debesīs

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Kādreiz mēs dzīvojām Debesīs visi kā viens,

  Augām tur, paklausot tam, ko mums mācīja Dievs.

  Dievišķu ieceri atklāja Debesu Tēvs,

  Iegūt lai varētu mūžīgo glābšanu mēs.

 2. 2. Vaicāja Tēvs: „Kurš par mīlošu Glābēju būs,

  Mīlot kas upurēs sevi, lai izglābtu jūs?“

  Sacīja Jēzus, kad Debesīs vārds Tam bij’ dots:

  „Sūti, Tēvs, Mani, Tev vienam lai slava un gods!“

 3. 3. Jēzus kā Mesija nāca, lai izglābtu mūs,

  Cerību sniedzot par mūžīgo dzīvi, kas būs.

  Nāvi un ļaunumu uzveica Dieva Dēls,

  Debesu mājās lai varētu atgriezties mēs.

Vārdi un mūzika: Janeen Jacobs Bradly (dz. 1934)

© 1987 Janeen Jacobs Bradly. Dziesmu atļauts pavairot vienīgi nekomerciālai lietošanai baznīcā un mājās.