Hosianna

Tekster

 1. 1. Hosianna! Hør vår stemmes klang
  gi pris til Ham med himmelsk sang.
  En sang fra alle lyder da
  til Ham som livet ga.
  Hosianna! (Hosianna!) Hosianna! (Hosianna!)
  Pris Gud med jubelsang!
 2. Tekst: Rita S. Robinson, f. 1920. © 1969 IRI
  Musikk: Rita S. Robinson, f. 1920. Arr. Chester W. Hill, f. 1912. © 1969 IRI