พระองค์ทรงส่งพระบุตร

 


เนื้อร้อง

 1. พระบิดาบอกโลกถึงความรักและความห่วงใยอย่างไร

  พระองค์ส่งพระบุตรแห่งสันติศักดิ์สิทธิ์มาบังเกิดใหม่

  พระบิดาให้โลกเห็นถึงทางที่เราควรไปอย่างไร?

  ทรงส่งพระบุตรเดินกับมนุษย์เพื่อให้รู้ทางที่ไป

  พระบิดาบอกโลกถึงการเสียสละชีวิตอย่างไร

  พระองค์ส่งพระบุตรสิ้นเพื่อเราและทรงฟื้นขึ้นมาใหม่

  พระบิดาทรงขอในสิ่งใด? พระคัมภีร์กล่าวอะไร

  ศรัทธาและหวังทำดังพระบุตรช่วยเพื่อนมนุษย์พ้นภัย

  ทรงขออะไร? ทำดังพระบุตร

เนื้อร้อง : มาเบล โจนส์ กิ๊บบอทท์ เกิด1910

ทำนอง : ไมเคิล ฟินลินสัน มูดดี้ เกิด1941

สงวนลิขสิทธิ์ © 1982 โดย มาเบล โจนส์ กิ๊บบอทท์ และไมเคิล ฟินลินสัน มูดดี้

เรียบเรียงเสียงประสาน © 1989 IRI.

อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไป โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

หนังสือ
หนังสือเพลงสำหรับเด็ก
หมายเลขหน้า
20
ดนตรี
มาเบล โจนส์ กิ๊บบอทท์ เกิด1910
เนื้อหา
มาเบล โจนส์ กิ๊บบอทท์.
พระคัมภีร์
โมโรไน 7:48, ๓ นีไฟ 27:21, ยอห์น 3:16, ยอห์น 13:15
หัวข้อ
การชดใช้, การฟื้นคืนชีวิต, คริสต์มาส, พระบิดาบนสวรรค์, พระเยซูคริสต์–พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, พระเยซู–ตัวอย่าง, อีสเตอร์, แผนแห่งความรอด
ภาษา
Bahasa Indonesia
Dia Mengutus PutraNya (Buku Nyanyian Anak-Anak)
20
Cebuano
Mipadala sa Bugtong Anak
20
Dansk
Han sendte sin Søn (Børnenes sangbog)
20
Deutsch
Er sandte seinen Sohn (Liederbuch für Kinder)
20
English
He Sent His Son (Children's Songbook)
34
Español
Mandó a Su Hijo (Canciones para los niños)
20
Français
Il envoya son Fils aimé (Chants pour les enfants)
20
Gagana Samoa
Na Ia Auina Mai Lona Alo (Tusipese a Tamaiti)
20
Italiano
Egli mandò il Figlio Suo (Innario dei bambini)
20
Latviešu Valoda
Viņš Savu Dēlu sūtīja (Bērnu dziesmu grāmata)
20
Lea Fakatonga
Naʻá Ne Fekau Hono ʻAló
20
Lietuvių Kalba
Jis siuntė savo Sūnų (Vaikiškų dainelių knyga)
20
Magyar
Ő elküldte Fiát (Gyermekek énekeskönyve)
20
Norsk
Han sendte Sønnen (Barnas sangbok)
20
Português
Ele Mandou Seu Filho (Músicas para Crianças)
20
Q'eqchi'
Kixtaqla li Ralal
20
Suomi
Hän antoi Poikansa (Lasten laulukirja)
20
Svenska
Han sände sin Son (Barnens sångbok)
20
Tagalog
Isinugo, Kanyang Anak (Aklat ng mga Awiting Pambata)
20
Русский
На Землю Сына Он послал (Сборник песен для детей)
20
Українська
Живіть, як Син (Збірник дитячих пісень)
20
한국어
아들 보내셨네 (어린이 노래책)
20
中文
祂差遣愛子 (兒童歌本)
20
日本語
<ruby><rb>主</rb><rp>(</rp><rt>しゅ</rt><rp>)</rp></ruby>はみ<ruby><rb>子</rb><rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>をつかわし (『子供の歌集』)
20