Lola

 


Mga Titik

 1. 1. Binibigyan n’yo

  ng mga halik,

  yakap at ngiti ako.

 2. [Chorus]

  Sana ang bawat bata sa mundo

  Ay may lolang* katulad n’yo.

 3. 2. Kayo’y may mga

  k’wento at awit,

  bulong n’yo’y mahal n’yo ako.

 4. 3. Ang gagawin ko

  ay ang mabuti,

  bulong ko’y “Mahal ko kayo.”

Titik at himig: Nonie Nelson Sorensen, p. 1925. © 1989 IRI