Lola

 


Lyrics

 1. 1. Ikaw mohalok.

  Ikaw mogakos.

  Mopahiyum kanako.

 2. [Chorus]

  Unta ang kada bata

  Adunay lola* nga sama kanimo.

 3. 2. Ikaw mobasa.

  Ikaw mokanta.

  Gipangga mo gayud ako.

 4. 3. Maningkamot ko;

  Nga mabuotan.

  Kay “ikaw gimahal ko.”

Mga pulong ug musika: Nonie Nelson Sorensen, n. 1925. © 1989 IRI