Pananalig

Mga Titik

 1. 1. Ang pananalig ay malamang mayr’ong umaga,
  At malamang dalangin ko’y dinig ng Diyos t’wina.
  Lalagong parang binhi:
  ’Pag ’tinanim ito.
  Pananalig ay nasa puso
  Kapag mat’wid ako.
 2. 2. Sa piling ng Diyos tayo galing bago ’sinilang.
  Nananalig akong do’n din ang patutunguhan.
  May ganap na tiwala;
  Sa Diyos Ama’t Anak.
  Pananalig ay lumalakas
  T’wing susundin sila.
 3. Titik: Beatrice Goff Jackson, p. 1943. © 1978 IRI
  Himig: Michael Finlinson Moody, p. 1941. © 1978 IRI