Tro

Sångtexter

 1. 1. Tro är tillit att natt blir dag
  fast jag ej solen ser.
  Tro är tillit att Herren hör
  de böner som jag ber.
  Tro är som ett litet frö,
  i jorden jag det sår.
  Tro är en känsla av tillförsikt
  som inom mig jag får.
 2. 2. Tro är tillit till himlens Gud
  som sände ner mig hit.
  Tro är tillit att jag en dag
  kan återvända dit.
  Tro är tillit till vår Gud,
  till Kristus likaså.
  Tro, det är styrkan jag känner
  när jag rätta vägen går.
 3. Text: Beatrice Goff Jackson, f. 1943. © 1978 IRI
  Musik: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1978 IRI