Tro

Tekster

 1. 1. Tro er å vite at sol står opp så lys og dag jeg ser.
  Tro er å vite at Herren hører hver en bønn jeg ber.
  Tro er som et lite frø. Vi sår det, og det gror.
  Tro er en visshet dypt i mitt bryst.
  Ja, jeg kan si: Jeg tror.
 2. 2. Tro er å vite at jeg har bodd hos Gud før jeg kom hit.
  Tro er å vite at jeg en dag kan gå tilbake dit.
  Tro er det å stole på vår Gud og Frelser kjær.
  Troen blir styrket ved lydighet.
  Jeg vet at Gud er nær.
 3. Tekst: Beatrice Goff Jackson, f. 1943. © 1978 IRI
  Musikk: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1978 IRI