Hugot nga Pagtuo

Lyrics

 1. 1. Ang hugot nga pagtuo mao ang kahibalo.
  Nga motubag ang Ginoo sa matag pag-ampo ko.
  Pagtuo sama’s liso: I’g tanum motubo.
  Kalipay ang bation ko, Kon magtarung ako.
 2. 2. Nagpuyo ko uban sa Dios sa wa pa matawo,
  Nagtuo kong human dinhi sa Dios mobalik ko.
  Ang hugot nga pagtuo; pagsalig kang Kristo.
  Molig-on ang akong pagtuo, Kon motuman ako.
 3. 3. Ang hugot nga pagtuo mao ang kahibalo.
  Nga motubag ang Ginoo sa matag pag-ampo ko.
  Pagtuo sama’s liso: I’g tanum motubo.
  Kalipay ang bation ko, Kon magtarung ako.
 4. 4. Nagpuyo ko uban sa Dios sa wa pa matawo,
  Nagtuo kong human dinhi sa Dios mobalik ko.
  Ang hugot nga pagtuo; pagsalig kang Kristo.
  Molig-on ang akong pagtuo, Kon motuman ako.
 5. 5. Ang hugot nga pagtuo mao ang kahibalo.
  Nga motubag ang Ginoo sa matag pag-ampo ko.
  Pagtuo sama’s liso: I’g tanum motubo.
  Kalipay ang bation ko, Kon magtarung ako.
 6. 6. Nagpuyo ko uban sa Dios sa wa pa matawo,
  Nagtuo kong human dinhi sa Dios mobalik ko.
  Ang hugot nga pagtuo; pagsalig kang Kristo.
  Molig-on ang akong pagtuo, Kon motuman ako.
 7. Mga pulong: Beatrice Goff Jackson, n. 1943. © 1978 IRI
  Musika: Michael Finlinson Moody, n. 1941. © 1978 IRI