โฮซันนา อีสเตอร์

 


เนื้อร้อง

 1. 1. คำพยากรณ์เนิ่นนานมาถึงคราประจักษ์ในบั้นปลาย

  พระเยซูทรงฟื้นคืนชนม์ให้คนได้เห็นวรกาย

  พระเสด็จจากเบื้องบนทรงอาภรณ์พิศุทธิ์พันพรรณราย

  ชนในดินแดนแห่งพันธสัญญาน้อมถวายวันทา

  โฮซันนา สิริแด่พระนามพระเป็นเจ้าสูงสุด

  โฮซันนา สิริแด่พระนามพระเป็นเจ้าสูงสุด

 2. 2. คราพระเยซูคริสต์เยือนชาวนีไฟในดินแดนสัญญา

  บรรดาคนชอบธรรมเห็นรอยแผลช้ำจึงแจ้งหัทยา

  ว่าพระองค์ทรงฟื้นมาเป็นพระผู้ช่วยพระเจ้าราชา

  ปรีดิ์เปรมเกษมสราญเราเปล่งเสียงร้องแซ่ซ้องขับขาน

  โฮซันนา สิริแด่พระนามพระเป็นเจ้าสูงสุด

  โฮซันนา สิริแด่พระนามพระเป็นเจ้าสูงสุด

คำร้องและทำนอง : วันยา วาย. วัตกินส์ เกิด 1998 © 1982 IRI

อนุญาตให้ทำสำเนาเพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้าน โดยไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์

ภาพประกอบโดย ฟีลลิส ลูช; ฉากหลัง : ภาพโดย แมทธิว ไรเออร์