Velykų osana

 


Žodžiai

 1. 1. Senovės pranašystės išsipildė pagaliau,

  kai Jėzus prisikėlęs pasirodė iš dangaus.

  Apstulbinti Jo meilės, Jo didybės ir šlovės,

  sušuko susirinkę žmonės iš visos širdies:

 2. [Chorus]

  Osana! Garbinkime Dievą aukštybėse!

  Osana! Garbinkime Dievą aukštybėse!

 3. 2. Kai Jėzus pasirodė pažadėtojoj šaly,

  pamatė žmonės Jo žaizdas ir atpažino Jį.

  Nors buvo miręs, gyvas Jis, ir sveikiname Jį,

  kaip džiaugės jie, taip mes nūnai giedokime visi:

Žodžiai ir muzika: Vanja Y. Watkins, gim. 1938 © 1982 IRI