Dari, kā daru!

 

Dziesmas vārdi

 1. Dari, kā daru, seko visā man!

  Dari, kā daru, seko visā man!

  Vai es rādu augstu, zemu,

  Vai es rādu ātri, lēni,

  Dari, kā daru, seko visā man!

  Dari, kā daru, seko visā man!

Vārdi: autors nezināms

Mūzika: tautasdziesma

Autortiesības © 1963 D. C. Heath and Company. Publicēts ar atļauju. Dziesmu atļauts pavairot vienīgi nekomerciālai lietošanai baznīcā un mājās.