Sopoia le Fanua LaugatasiUpu [o le Pese]

  1. 1. Sa sopoia e le au Paionia,

    O le toafa ma le loto toa.

  2. 2. Sa latou malolo pe a po.

    Ao latou malaga i sisifo.

  3. 3. Sa latou le fefefe i Initia,

    Ae sa momoe i le vao ma le fiafia.

Upu: Mary B. Weekes

Fati: Pese siva