Upu [o le Pese]

 1. 1. O mai outou leoleo mamoe uma aua tou te fefefe.

  Sue ma ia saili le mea o taoto ai le pepe

  O loo ia moe filemu ile fale o manu

  I le fiafia o le kerisimasi.

 2. 2. A’o latou leoleo a latou lafu mamoe filemu.

  Sa oo ane ia latou se agelu mamalu

  Ma sa latou faalogo i pese a agelu ia.

  “Manuia Tagata,” i le Kerisimasi.

Upu: Leiloa

Fati: Pese siva Faa Pohimia