เรื่องในพระคัมภีร์มอรมอน

 


เนื้อร้อง

 1. 1. เรื่องในพระคัมภีร์มอรมอนที่ครูบอกเล่าให้ฉัน

  เป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวเลมันในประวัติศาสตร์โบราณ

  นานมาแล้วที่บรรพบุรุษของเขาข้ามผืนน้ำ

  แผ่นดินเป็นของเขาตราบที่ชอบธรรม

 2. 2. ชาวเลมันพบผู้แสวงหาเสรียั่งยืนนาน

  แล้วอีกไม่ช้านาแผ่นดินก็ต้อนรับเสรีชน

  เราทุกคนเป็นพี่น้องกันพระคัมภีร์มอรมอนย้ำ

  แผ่นดินเป็นของเขาตราบที่ชอบธรรม

 3. 3. แอลมาเป็นคนกบฏท่านต่อสู้กับความถูกต้อง

  วันหนึ่งเทพมาปรากฏต่อท่านพร้อมกับเพื่อนพี่น้อง

  บอกให้ท่านกลับใจแอลมาเรียนรู้ถ่อมใจทำตาม

  ท่านจึงสอนในแผ่นดินอย่างชอบธรรม

 4. 4. อย่าลืมอบินาไดผู้ยืนต่อหน้าพระราชา

  ถูกใส่ตรวนจากหัวถึงเท้ากิตติคุณท่านนำมา

  ถ้าท่านปฏิเสธพระราชาจะปล่อยจากจองจำ

  แต่ท่านซื่อสัตย์ท่านตายอย่างชอบธรรม

 5. 5. แอมันเป็นผู้สอนศาสนารับใช้ชาวเลมัน

  เลี้ยงดูฝูงแกะของกษัตริย์ลาโมไนอยู่เนิ่นนาน

  วันหนึ่งโจรร้ายมาท่านต่อสู้พวกมันไม่ครั่นคร้าม

  ท่านได้ดำรงชีวิตอย่างชอบธรรม

 6. 6. ครั้งหนึ่งนักรบหนุ่มสองพันคนถูกเรียกให้ต่อสู้

  เดินหน้าเป็นกองทัพเข้าสู่สงครามพิชิตศัตรู

  พวกเขาเชื่อว่าพระคริสต์เจ้าจะอยู่กับเขาทุกยาม

  พวกเขารู้ว่าควรเป็นคนชอบธรรม

 7. 7. แซมิวเอลชาวเลมันขึ้นไปบนกำแพงเมืองใหญ่

  ถูกเรียกให้มาหาผู้คนเพื่อบอกเขาให้กลับใจ

  ท่านเป็นคนของพระเจ้าลูกธนูมิอาจกร้ำกราย

  ท่านสอนให้ทุกคนมีความชอบธรรม

 8. 8. หลังจากพระคริสต์ถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

  พระองค์เฝ้าพร่ำสอนความจริงแก่ผู้ที่รักเสรี

  วางหัตถ์บนเด็กทั้งหลายด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมปรานี

  พวกเขาดำเนินชีวีอย่างชอบธรรม

เนื้อร้องและทำนอง : อลิซาเบ็ธ เฟตเซอร์ เบทส์ เกิด 1909 © 1969 IRI.

ข้อสำหรับให้เลือกร้อง : แนนซี่ เค. เดนเนส คาร์เตอร์ เกิด 1935, © 1986, 1989 IRI.

หนังสือ
หนังสือเพลงสำหรับเด็ก
หมายเลขหน้า
62
ดนตรี
อลิซาเบ็ธ เฟตเซอร์ เบทส์ เกิด 1909 © 1969 IRI.
เนื้อหา
แนนซี่ เค. เดนเนส คาร์เตอร์. อลิซาเบ็ธ เฟตเซอร์ เบทส์.
พระคัมภีร์
โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:34, หลักแห่งความเชื่อ 1:8
หัวข้อ
การพยากรณ์, พระคัมภีร์มอรมอน, พระเยซูคริสต์–ประทานพรเด็กๆ, พระเยซูคริสต์–พระภารกิจ, ศาสดา, อิสรภาพ
ภาษา
Bahasa Indonesia
Kisah Kitab Mormon (Buku Nyanyian Anak-Anak)
62
Cebuano
Mga Istorya sa Basahon ni Mormon
62
Dansk
Mormons Bog fortæller (Børnenes sangbog)
62
Deutsch
Geschichten aus dem Buch Mormon (Liederbuch für Kinder)
62
English
Book of Mormon Stories (Children's Songbook)
118
Español
Historias del Libro de Mormón (Canciones para los niños)
62
Français
Dans le Livre de Mormon (Chants pour les enfants)
62
Gagana Samoa
Tala o le Tusi a Mamona (Tusipese a Tamaiti)
62
Italiano
Le storie del Libro di Mormon (Innario dei bambini)
62
Latviešu Valoda
Mormona Grāmatas stāsti (Bērnu dziesmu grāmata)
62
Lea Fakatonga
Ngaahi Talanoa ʻo e Tohi ʻa Molomoná
62
Lietuvių Kalba
Mormono Knygos pasakojimai (Vaikiškų dainelių knyga)
62
Magyar
Történetek a Mormon könyvéből (Gyermekek énekeskönyve)
62
Norsk
Mormons bok forteller oss (Barnas sangbok)
62
Português
Histórias do Livro de Mórmon (Músicas para Crianças)
62
Q'eqchi'
Lix Hu laj Mormon naxkʼut
62
Suomi
Mormonin Kirjan tarinoita (Lasten laulukirja)
62
Svenska
Mormons boks berättelser (Barnens sångbok)
62
Tagalog
Mga Kuwento sa Aklat ni Mormon (Aklat ng mga Awiting Pambata)
62
Русский
Рассказы из Книги Мормона (Сборник песен для детей)
62
Українська
Оповідання з Книги Мормона (Збірник дитячих пісень)
62
한국어
몰몬경 이야기 (어린이 노래책)
62
中文
摩爾門經的故事 (兒童歌本)
62
日本語
『モルモン<ruby><rb>書</rb><rp>(</rp><rt>しょ</rt><rp>)</rp></ruby>』の<ruby><rb>物語</rb><rp>(</rp><rt>ものがたり</rt><rp>)</rp></ruby> (『子供の歌集』)
62