Mormons bok forteller oss

 


Tekster

 1. 1. Mormons bok forteller oss så mangt, vår lærer sa,

  vitner om et folk som reiste til Amerika.

  Da de dro fra Østerland, Gud lovet dette land,

  hvis i tro de mot synd holder stand.

 2. 2. Det var Lehi med sin slekt som dro fra Østerland.

  De ble fulgt av mange fler som søkte ly og havn.

  Mormons bok har sagt at vi som brødre leve må.

  Da i fred Herrens folk skal bestå.

 3. 3. Alma var ulydig, og han kjempet mot Guds ord.

  Men en dag en engel kom fra Herren ned til jord.

  Da falt Alma ned og måtte lære ydmykhet.

  Mot sin Gud viste han trofasthet.

 4. 4. Glem ei Abinadi som for kongen tappert sto,

  lenket talte han Guds ord med iver og stor tro.

  Kongen ville la ham gå om han fornektet Gud,

  men han var tro mot Gud og hans bud.

 5. 5. Ut blant lamanittene dro Ammon misjonær.

  Passet kong Lamonis får så mange dager der.

  Tyver kom, han modig var og reddet kongens flokk.

  Trofasthet viste han sikkert nok.

 6. 6. Helamans to tusen sønner ble kalt ut i krig.

  Som en hær gikk de mot lamanittene i strid.

  Jesus ville dem beskytte, ja, det trodde de.

  Trofasthet viktig er, visste de.

 7. 7. Høyt på byens mur sto lamanitten Samuel.

  «Omvend dere,» var hans ord, «hvis dere leve vil.»

  Piler kunne ikke skade ham som var Guds mann.

  Trofast han talte der i det land.

 8. 8. (Langsomt og ærbødig)

  Etter at vår Frelser hadde lidd for deg og meg,

  oppsto han, forkynte sannhet, viste alle vei.

  Han velsignet barna med sin store kjærlighet.

  Mot sin Gud viste de trofasthet.

Tekst og musikk: Elizabeth Fetzer Bates, f. 1909. © 1969 IRI

Valgfrie vers: Nancy K. Daines Carter, f. 1935. © 1986, 1989 IRI

Bok
Barnas sangbok
Sidenummer
62
Musikk
Elizabeth Fetzer Bates, f. 1909. © 1969 IRI
Tekst
Elizabeth Fetzer Bates. Nancy K. Daines Carter.
Skriftene
Joseph Smith—Historie 1:34, Trosartiklene 1:8
Emne
Frihet, Jesus Kristus—Velsigner barn, Jesus Kristus—Virke, Mormons bok, Profeter, Profeti
Språk
Bahasa Indonesia
Kisah Kitab Mormon (Buku Nyanyian Anak-Anak)
62
Cebuano
Mga Istorya sa Basahon ni Mormon
62
Dansk
Mormons Bog fortæller (Børnenes sangbog)
62
Deutsch
Geschichten aus dem Buch Mormon (Liederbuch für Kinder)
62
English
Book of Mormon Stories (Children's Songbook)
118
Español
Historias del Libro de Mormón (Canciones para los niños)
62
Français
Dans le Livre de Mormon (Recueil de Chants pour les enfants)
62
Gagana Samoa
Tala o le Tusi a Mamona (Tusipese a Tamaiti)
62
Italiano
Le storie del Libro di Mormon (Innario dei bambini)
62
Latviešu Valoda
Mormona Grāmatas stāsti (Bērnu dziesmu grāmata)
62
Lea Fakatonga
Ngaahi Talanoa ʻo e Tohi ʻa Molomoná
62
Lietuvių Kalba
Mormono Knygos pasakojimai (Vaikiškų dainelių knyga)
62
Magyar
Történetek a Mormon könyvéből (Gyermekek énekeskönyve)
62
Português
Histórias do Livro de Mórmon (Músicas para Crianças)
62
Q'eqchi'
Lix Hu laj Mormon naxkʼut
62
Suomi
Mormonin Kirjan tarinoita (Lasten laulukirja)
62
Svenska
Mormons boks berättelser (Barnens sångbok)
62
Tagalog
Mga Kuwento sa Aklat ni Mormon (Aklat ng mga Awiting Pambata)
62
Русский
Рассказы из Книги Мормона (Сборник песен для детей)
62
Українська
Оповідання з Книги Мормона (Збірник дитячих пісень)
62
ภาษาไทย
เรื่องในพระคัมภีร์มอรมอน (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก)
62
한국어
몰몬경 이야기 (어린이 노래책)
62
中文
摩爾門經的故事 (兒童歌本)
62
日本語
『モルモン<ruby><rb>書</rb><rp>(</rp><rt>しょ</rt><rp>)</rp></ruby>』の<ruby><rb>物語</rb><rp>(</rp><rt>ものがたり</rt><rp>)</rp></ruby> (『子供の歌集』)
62