Mga Istorya sa Basahon ni Mormon

 


Lyrics

 1. 1. Istorya sa Basahon ni Mormon nag-ingon

  Kabahin sa Lamanite sa unang panahon.

  Ihatag sa Ginoo ang yuta nga saad,

  Kon kita magpuyong matarung.

 2. 2. Nag-abut silang nangita og kagawasan,

  Ug niini nga dapit gidawat ang tanan.

  Ihatag sa Ginoo ang yuta nga saad,

  Kon kita magpuyong matarung.

 3. 3. Lagda sa katarung, ang gisupak ni Alma.

  Ang anghel sa Dios ang nagpakita kaniya.

  Gibadlong s’ya og sa pagpaubos nakat-on.

  Ug siya nagtudlong matarung.

 4. 4. Abinadi sa hari siya miatubang.

  Pagsangyaw nga ginapos, iyang gisagubang.

  Kon pagtuo ilimud n’ya, siya buhian.

  Ug si-ya namatay’ng matarung.

 5. 5. Nagalagad si Ammon sa mga Lamanite,

  Nagbantay sa karnero ni Haring Lamoni.

  Sa kawatan nakigbatok; walay kahadlok.

  Ug siya nagpuyong matarung.

 6. 6. Duna’y duha ka libong anak sa Ginoo.

  Sila mga sundalo sa gira miadto.

  Hugot nga mituo kang Kristo nga Ginoo,

  Nakat-ong magpuyong matarung.

 7. 7. Mitungtong sa paril Lamanite nga si Samuel,

  Misinggit s’ya sa katawhan, sa paghinulsol.

  Pana di kaigo, kay sa Dios s’ya gisugo,

  Ug siya nagtudlong matarung.

 8. 8. (Mas hinay ug matinahuron)

  Paghuman sa kamatayon ni Jesukristo,

  Miad-to’s katawhan gitudlong ebanghelyo.

  Kada bata, Iyahang gipanalanginan.

  Ug sila nagpuyong matarung.

Pulong ug musika: Elizabeth Fetzer Bates, 1909–1999. © 1969 IRI

Opsyonal nga mga bersikulo: Nancy K. Daines Carter, n. 1935. © 1986, 1989 IRI

Book
Children's Songbook
Page Number
62
Music
Elizabeth Fetzer Bates, 1909–1999. © 1969 IRI
Text
Elizabeth Fetzer Bates. Nancy K. Daines Carter.
Scriptures
Joseph Smith—Kasaysayan 1:34, Ang mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:8
Topic
Basahon ni Mormon, Jesukristo––Mipanalangin sa mga Bata, Jesukristo––Pagpangalagad, Kagawasan, Panagna, Propeta, mga
Languages
Bahasa Indonesia
Kisah Kitab Mormon (Buku Nyanyian Anak-Anak)
62
Dansk
Mormons Bog fortæller (Børnenes sangbog)
62
Deutsch
Geschichten aus dem Buch Mormon (Liederbuch für Kinder)
62
English
Book of Mormon Stories (Children's Songbook)
118
Español
Historias del Libro de Mormón (Canciones para los niños)
62
Français
Dans le Livre de Mormon (Recueil de Chants pour les enfants)
62
Gagana Samoa
Tala o le Tusi a Mamona (Tusipese a Tamaiti)
62
Italiano
Le storie del Libro di Mormon (Innario dei bambini)
62
Latviešu Valoda
Mormona Grāmatas stāsti (Bērnu dziesmu grāmata)
62
Lea Fakatonga
Ngaahi Talanoa ʻo e Tohi ʻa Molomoná
62
Lietuvių Kalba
Mormono Knygos pasakojimai (Vaikiškų dainelių knyga)
62
Magyar
Történetek a Mormon könyvéből (Gyermekek énekeskönyve)
62
Norsk
Mormons bok forteller oss (Barnas sangbok)
62
Português
Histórias do Livro de Mórmon (Músicas para Crianças)
62
Q'eqchi'
Lix Hu laj Mormon naxkʼut
62
Suomi
Mormonin Kirjan tarinoita (Lasten laulukirja)
62
Svenska
Mormons boks berättelser (Barnens sångbok)
62
Tagalog
Mga Kuwento sa Aklat ni Mormon (Aklat ng mga Awiting Pambata)
62
Русский
Рассказы из Книги Мормона (Сборник песен для детей)
62
Українська
Оповідання з Книги Мормона (Збірник дитячих пісень)
62
ภาษาไทย
เรื่องในพระคัมภีร์มอรมอน (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก)
62
한국어
몰몬경 이야기 (어린이 노래책)
62
中文
摩爾門經的故事 (兒童歌本)
62
日本語
『モルモン<ruby><rb>書</rb><rp>(</rp><rt>しょ</rt><rp>)</rp></ruby>』の<ruby><rb>物語</rb><rp>(</rp><rt>ものがたり</rt><rp>)</rp></ruby> (『子供の歌集』)
62