Brīnišķais Glābējs

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Koši mirdz saule,

  Daiļāki mēness,

  Priecē ar zvaigznēm mūs debess jums.

  Jēzus mirdz spožāk,

  Jēzus mirdz gaišāk

  Un mīlestību dāvā mums.

 2. 2. Skaisti ir meži,

  Daiļākas pļavas —

  Plaukstošo ziediņu ietērpā.

  Jēzus ir daiļāks,

  Jēzus ir jaukāks,

  Viņš mūsu sirdis dziedina.

 3. 3. Brīnišķais Glābēj,

  Kungs, tautu Ķēniņ,

  Mūžam lai slavēts Tavs dižais spēks!

  Slavu Tev teicam,

  Godu Tev dodam,

  Ak, Debess Tēva mīļais Dēls, Dieva Dēls!

Vārdi: autors nezināms, 12. gs.

Mūzika:silēziešu tautasdziesma Darwin Wolford (dz. 1936) apdarē. Apdare © 1989 IRI