วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติศาสนกิจ

    ดูวีดิทัศน์นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ

    วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติศาสนกิจ (4:41)

    ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ฉบับเต็ม (4:41) สำหรับสภาประสานงาน สภาสเตค และสภาวอร์ด

    ดาวน์โหลดวีดิทัศน์: เล็ก (360p), กลาง (720p), ใหญ่ (1080p)