Naglo-load...

Para sa Inyo Kami’y Nagdarasal

Deskripsyon
“Para sa Inyo Kami’y Nagdarasal” from Mga Himno (Tagalog).
Tono
Shadrach
Credits

Titik at himig: Evan Stephens, 1854–1930

Mga Banal na Kasulatan