Sii…

Ta Felata’e Nei, le Atua ma Oe

Faamatalaga
“Ta Felata’e Nei, le Atua ma Oe” from Vi‘iga (Samoan).
Fati
Bethany
Credits

Upu: Sarah F. Adams, 1805–1848

Fati: Lowell Mason, 1792–1872

Tusitusiga Paia