Sii…

Fa’amanuia le Atua i le Perofeta Soifua

Faamatalaga
“Fa’amanuia le Atua i le Perofeta Soifua” from Vi‘iga (Samoan).
Fati
Ephraim
Credits

Upu: Bernard Snow, 1822–1894, suia

Fati: Harry A. Dean, 1892–1987. © 1985 IRI

Tusitusiga Paia