Naglo-load...

Propeta’y Sundin

Deskripsyon
“Propeta’y Sundin” from Aklat ng mga Awit Pambata (Tagalog).
Tono
Follow the Prophet
Credits

Titik at himig: Duane E. Hiatt, p. 1937. © 1989 IRI

Mga Banal na Kasulatan