Verdensomspennende andakt og vitnesbyrdsmøte for Hjelpeforeningen

President Russell M. Nelson og Hjelpeforeningens generalpresidentskap taler til kvinner den 17. mars 2024 i en andakt til minne om Hjelpeforeningens grunnleggelse den 17. mars 1842.