ʻIkai ha Ngaahi Polokalama ʻe Hoko Mai

Ngaahi Fakamafola Fakalotofonuá

 Lolotonga ngāue

Ngaahi Fakamafola Fakaemāmani Lahí

ʻIkai ha ngaahi fakamafola ʻe hoko mai.