Multimedia ewangelii

Materiały z Biblioteki mediów można publikować na innych stronach internetowych i w sieciach komputerowych do osobistego, związanego z Kościołem, niekomercyjnego użytku, chyba że zaznaczono inaczej. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania i udostępniania materiałów Kościoła, sprawdź stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami.

      Wyróżnione spoty