Сайн мэдээний хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

Мэдээллийн хэрэгслийн номын сангийн материалыг өөр вэбсайтад тавих болон өөрөөр заагаагүй бол хувийн, сүмийн, зар сурталчилгааны бус цахим сүлжээнд тавьж болно. Сүмийн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаж, хуваалцах талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТТА хуудсаас авна уу.

 • ТАА хуудас

  Хэвлэл мэдээллийн сангийн тухай асуултууд Түүгээмэл асуудаг асуултууд хуудсыг шалгах.

  Эндээс үзнэ үү
 • Хэлний хуудас

  Хэвлэл мэдээллийн сан одоо олон хэлээр гарах боломжтой болсон.

  Эндээс харна уу
 • Интернэтгүй үед видео бичлэг хэрхэн үзүүлэх вэ

  Интернэтгүй үед видео бичлэг үзүүлэх удирдамж.

  Эндээс үзнэ үү
 •  
 •  
 •  

Шинэ мэдээлэл